Header Background

Khoa Du Lịch

hinh-anh

Chức năng

- Khoa du lịch có chức năng đào tạo nguồn nhân lực hoạt động trong các lĩnh vực như: hướng dẫn viên du lịch, dịch vụ nhà hàng, khách sạn…đạt trình độ Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề và Sơ cấp nghề.

- Tham mưu cho lãnh đạo về ngành, nghề đào tạo, chương trình, giáo trình môn học, trang thiết bị vật tư phục vụ công tác giảng dạy của Khoa.

Nhiệm vụ

- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ quy định tại khoản 2 điều 17 điều lệ này.

- Thực hiện chế độ báo cáo các kết quả đào tạo, giáo dục định kỳ cho nhà trường theo quy định của hiệu trưởng;

- Duy trì và đào tạo các lớp nghiệp vụ du lịch, nhà hàng có chất lượng cao;

- Liên hệ với các địa chỉ văn hoá, nhà hàng, khách sạn cho học sinh đi kiến tập, thực tập.

nhiem-vu

Liên hệ

Địa điểm: Tầng 1,2 Nhà xưởng - Trường cao đẳng nghề kinh tế kỹ thuật số 1 Nghệ An

Điện thoại: 0988675905

Email: cdnktkt1na@gmail.com

lien-he