Header Background

Khoa Kế toán

chuc-nang

Chức năng

- Khoa kế toán có chức năng đào tạo nguồn nhân lực về các lĩnh vực như: Kế toán doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp đạt trình độ Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề và Sơ cấp nghề.

- Tham mưu cho lãnh đạo về ngành, nghề đào tạo, chương trình, giáo trình môn học, trang thiết bị vật tư phục vụ công tác giảng dạy của Khoa.

Nhiệm vụ

- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ quy định tại khoản 2 điều 17 điều lệ này.

- Thực hiện chế độ báo cáo các kết quả đào tạo, giáo dục định kỳ cho nhà trường theo quy định của hiệu trưởng;

- Duy trì và đào tạo các lớp kế toán, quản trị đạt chất lượng cao;

- Liên hệ với các Doanh nghiệp cho học sinh đi kiến tập, thực tập.

nhiem-vu

Liên hệ

Địa điểm: Trường cao đẳng nghề kinh tế kỹ thuật số 1 Nghệ An

Điện thoại: 02383.844.520

Email: cdnktkt1na@gmail.com

lien-he