Header Background

Phòng Tổ chức Hành chính

Chức năng

 • Công tác quản lý, tổ chức sắp xếp và bố trí nhân sự, thực hiện chế độ chính sách cán bộ. Tuyển dụng, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nâng lương, khen thưởng, kỷ luật. Công tác tuyên huấn, tổ chức các phong trào thi đua.
 • Tham mưu xây dựng và bổ sung một số qui chế mới theo yêu cầu và phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường.
 • Công tác hành chính chăm lo đời sống và điều kiện làm việc của cán bộ giáo viên công nhân viên nhà trường.
 • Đảm bảo thực hiện nội qui làm việc của cơ quan, giữ gìn an ninh trật tự kỷ cương, kỷ luật trong trường, phòng chống cháy nổ.
 • Lập kế hoạch công tác, báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của lãnh đạo.
 • Thực hiện công tác văn thư lưu trữ, in ấn tài liệu.
   
chuc-nang
nhiem-vu

Nhiệm vụ

 • Thực hiện các thủ tục hợp đồng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho cán bộ giáo viên, công nhân viên và các chế độ phụ cấp ưu đãi khác .
 • Thực hiện công tác vệ sinh môi trường, chăm sóc sức khoẻ cho cán bộ giáo viên công nhân viên, sinh viên và học sinh.
 • Quản lý, kiểm tra duy tu bảo dưỡng toàn bộ cơ sở vật chất, hạ tầng: nhà ở, lớp học, phòng làm việc xưởng thực tập, trang thiết bị.
 • Quản lý phương tiện đi lại phục vụ cho hoạt động của trường.
 • Quản lý điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, thực hiện tiết kiệm.
 • Quản lý trực bảo vệ 24/24 giờ, bảo vệ tài sản chung cho toàn trường, liên hệ mật thiết với công an, chính quyền địa phương nơi trường đặt trụ sở.
 • Quản lý công tác mua sắm trang thiết bị, xây dựng cơ bản.
 • Phục vụ tốt các đoàn khách, giáo viên các trường liên kết đến tham quan, làm việc và giảng dạy tại trường.

 

Liên hệ

Phòng Tổ chức Hành chính, Trụ sở chính, Km1 Đại Lộ Lê Nin, Phường Hà Huy Tập, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0383.844.520 

Email: cdnktkt1na@gmail.com

 

 

lien-he