Header Background

Trung tâm tuyển sinh và hợp tác doanh nghiệp

tuyen-sinh

Chức năng - Nhiệm vụ

Xây dựng đề án phát triển trong công tác tư vấn – giới thiệu việc làm và cung ứng lao động trong nước và nước ngoài, tham mưu cho Ban Giám hiệu thông tin về các thị trường lao động.

Tư vấn, cung cấp thông tin về thị trường lao động trong và ngoài nước.

Cung ứng giới thiệu việc làm trong nước, cung ứng lao động đi hợp tác nước ngoài.

Liên hệ thường xuyên, kịp thời với các đơn vị, cá nhân có nhu cầu tuyển dụng để cung cấp kịp thời. Nắm vững điều kiện tuyển lao động để tư vấn rõ ràng giúp người lao động hiểu rõ về mọi thủ tục, chi phí, tránh sự phiền hà cho người lao động.

Thường xuyên đi cơ sở để tư vấn về học nghề và việc làm cho học sinh và người lao động.

Tin tức

Lập sổ theo dõi cập nhật thường xuyên và đầy đủ các hoạt động của phòng: Thông tin các đơn vị đăng ký sử dụng lao động, phiếu đăng ký tìm việc làm, sổ theo  dõi lao động đã giới thiệu việc làm trong nước, lao động đi hợp tác nước ngoài, giấy giới thiệu……thực hiện việc lưu trữ  dữ liệu.

Quản lý CB - CNV theo phân cấp nhiệm vụ được giao.

Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra, báo cáo thường xuyên, định kỳ và tham mưu cho Ban Giám hiệu về các lĩnh vực hoạt động của Trung tâm

nhiem-vu

Liên hệ

Trung tâm tuyển sinh và kết nối Doanh nghiệp, Trụ sở chính, Km1 Đại Lộ Lê Nin, Phường Hà Huy Tập, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0383.844.520 

Email: cdnktkt1na@gmail.com

lien-he